459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Parkinsonova choroba, nemoc

Popis Parkinsonovy choroby

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace.
Například jednoduché zvednutí předmětu naší rukou znamená pro náš nervový systém nemalé množství vyslaných a z zpět přijatých signálů, díky kterým dokážeme provést úkol s úžasnou přesností.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Parkinsonova choroba je definována jako porucha hybnosti.

Při tomto onemocnění dochází ke snížení tvorby neurotransmiteru dopaminu, který je potřebný pro komunikaci nervových buněk, takže dochází k poruchám přenosu a řízení našich pohybů (poruchy nervů).

Po příčinách se ve vědeckých kruzích stále pátrá.
Zmiňována je nerovnováha mezi některými neurotransmitery (sloučeninami, které nervové buňky uvolňují a tím dochází k přenosu informací), bohužel tato nerovnováha nás opět vrací na začátek k úvaze, proč vzniká.

Poruchy nervové soustavy nemusejí postihnout pouze pohybový aparát, ale mohou poškodit i naši paměť a další mozkové funkce (stařecká demence).

Příčiny

Vina dnes padá na volné radikály, což pro nás obyčejné lidi znamená vlastně vše nezdravé kolem nás (toxické látky ve vzduchu, vodě, potravinách, zhoubné emoce).

Látky, které mohou zhoršovat Parkinsonovu chorobu

Příznaky – klinický obraz

Zpomalení a porucha přesnosti pohybů, ztuhlost svalů, poruchy udržení rovnováhy, nápadný třes rukou v klidu, klepání, třes nohou, rukou. Potíže při provádění jemných pohybů (např. při vaření, oblékání, ústní hygieně).

Dále se může objevit únava, poruchy polykání, špatné mluvení, nechutenství (protože i pohyb střev řídí nervy), nespavost, deprese.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pohyb a cvičení významně přispívá k udržení nebo zpomalení nemoci, protože pohyb nutí daná centra k práci (přenosům signálů).

Léky

Moderní medicína využívá antiparkinsonika, která zvyšují množství dopaminu v příslušných částech mozku, parasympatolytika (snižují nadbytečný acetylcholin).
Pomoci též mohou antioxidanty, bioflavonoidy.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)